OVER DE SBKHvT

De Stichting Beeldende Kunst Hof van Twente (SBKHvT) adviseert de gemeente over het instandhouden van kunstwerken in de openbare ruimte, de uitbreiding van de kunstcollectie en het ondersteunen van initiatieven op het gebied van beeldende kunst binnen de gemeente.

De SBKHvT wordt gevormd door:

Heeft u een vraag voor een van de bestuursleden? Neem dan contact met ons op: sbk@hofvantwente.nl

Historie

De gemeente Hof van Twente bezit een uitgebreide en waardevolle kunstcollectie, grotendeels verkregen door aankopen, opdrachten in het kader van de BKR-regeling, schenkingen of door toepassing van de percentage-regeling voor kunst bij gemeentelijke gebouwen. De SBKHvT is ontstaan vanuit een behoefte aan een adviesorgaan dat de gemeente kan adviseren over het in stand houden van de kunstwerken in de openbare ruimte, de uitbreiding van de gemeentelijke kunstcollectie en het ondersteunen van initiatieven op het gebied van beeldende kunst binnen de gemeente. De SBKHvT is opgericht op 1 januari 2006 en komt sindsdien maandelijks bijeen.

Platform-bijeenkomsten

De Stichting Beeldende Kunst streeft ernaar om minimaal één keer per jaar een platform-bijeenkomst te organiseren voor vertegenwoordigers van verenigingen, stichtingen en andere instellingen die actief zijn op het gebied van de beeldende kunst in Hof van Twente. Het doel van de bijeenkomsten is tweeledig;

De SBKHvT wil graag een zo breed mogelijke afvaardiging uit alle kernen van Hof van Twente bijeenbrengen tijdens de platform-bijeenkomsten. Liefhebbers, enthousiastelingen, kenners en deskundigen die gevoed vanuit hun eigen gemeenschap actief zijn op het gebied van beeldende kunst in Hof van Twente kunnen zich per mail aanmelden voor de platform-bijeenkomsten: sbk@hofvantwente.nl


Foto rechts: Hoog in de bomen aan de Kleidijk in Diepenheim en aan de Wicherinksweg in Delden hangen de beide delen van het kunstwerk ‘Freulespoor’ van Theo van Delft.