KUNST IN HOF VAN TWENTE

De Gemeente Hof van Twente bezit een uitgebreide en waardevolle kunstcollectie, grotendeels verkregen door aankopen, opdrachten in het kader van de BKR-regeling, schenkingen of door toepassing van de percentageregeling voor kunst bij gemeentelijke gebouwen. Deze site is een database met alle kunstwerken van de gemeente Hof van Twente. De Stichting Beeldende Kunst Hof van Twente adviseert de gemeente over het in stand houden van kunstwerken in de openbare ruimte, de uitbreiding van de kunstcollectie en het ondersteunen van initiatieven op het gebied van beeldende kunst binnen de gemeente.
TITEL
Judith
JAAR
1979
KUNSTENAAR
Henny Zandjans

MATERIAAL
Brons
AFMETING
--

BESCHRIJVING
Het verhaal van ‘Judith en Holofernes’ is in de kunstgeschiedenis op velerlei manieren uitgebeeld. Bekend zijn de afbeeldingen van Judith als een soort van ‘femme fatale’ met het onthoofde hoofd van Holofernes. In het verhaal redt Judith de Joodse stad Betylua door de vijandige Assyrische veldheer Holofernes te verleiden en vervolgens te onthoofden. Beeldhouwer Henny Zandjans heeft zich laten inspireren door de traditie en Judith liggend met het hoofd van Holofernes tegen zich aangedrukt weergegeven in brons. De sculptuur kenmerkt zich door een gestileerde vormgeving, een gesloten contour, een gladde afwerking waarin de hand van de kunstenaar afwezig lijkt en door de uitgebalanceerde houding van de figuur, die een zekere spanning in het beeld oproept. Slechts door de titel kan de beschouwer de vorm naar de literaire bron herleiden.


LOCATIE
Diepenheim Looiersplantsoen