KUNST IN HOF VAN TWENTE

De Gemeente Hof van Twente bezit een uitgebreide en waardevolle kunstcollectie, grotendeels verkregen door aankopen, opdrachten in het kader van de BKR-regeling, schenkingen of door toepassing van de percentageregeling voor kunst bij gemeentelijke gebouwen. Deze site is een database met alle kunstwerken van de gemeente Hof van Twente. De Stichting Beeldende Kunst Hof van Twente adviseert de gemeente over het in stand houden van kunstwerken in de openbare ruimte, de uitbreiding van de kunstcollectie en het ondersteunen van initiatieven op het gebied van beeldende kunst binnen de gemeente.
TITEL
Boerendansers
JAAR
1986
KUNSTENAAR
Henny Zandjans

MATERIAAL
Brons
AFMETING
--

BESCHRIJVING
In Diepenheim worden de tradities van het volksdansen onder meer levend gehouden door de dansgroep de Stedeker Daansers. De Twentse boerendans kenmerkt zich door het in cadans neerzetten van de klomp, wat deze dans een vrij statisch karakter heeft. De Diepenheimse beeldhouwer Henny Zandjans vertaalde dit kenmerk van de Twentse dans in een figuratief bronzen beeld van een in traditionele kledij gekleed danspaar. Het statische van de houding van de figuren wordt enigszins doorbroken door de interactie tussen de gezichten van de man en de vrouw.


LOCATIE
Diepenheim, Grotestraat