KUNST IN HOF VAN TWENTE

De Gemeente Hof van Twente bezit een uitgebreide en waardevolle kunstcollectie, grotendeels verkregen door aankopen, opdrachten in het kader van de BKR-regeling, schenkingen of door toepassing van de percentageregeling voor kunst bij gemeentelijke gebouwen. Deze site is een database met alle kunstwerken van de gemeente Hof van Twente. De Stichting Beeldende Kunst Hof van Twente adviseert de gemeente over het in stand houden van kunstwerken in de openbare ruimte, de uitbreiding van de kunstcollectie en het ondersteunen van initiatieven op het gebied van beeldende kunst binnen de gemeente.
TITEL
The Villagers
JAAR
2001
KUNSTENAAR
Fortuyn O Brien

MATERIAAL
Beton
AFMETING
--

BESCHRIJVING
In 2001 kwam de reconstructie van de Grotestraat en de Goorseweg in Diepenheim gereed. Bureau Alle Hosper uit Haarlem tekende voor het ontwerp in nauwe samenwerking met kunstenaar Fortuyn o Brien. Op het plein met oude platanen dat was ontstaan door de Grotestraat iets om te leggen, plaatste Fortuyn o Brien betonnen kunstwerken die als zitelementen kunnen dienen. De vorm van de kunstwerken is afgeleid van de stoelen van inwoners aan de Grotestraat. De kunstenaar heeft de lege ruimte tussen de stoelpoten als één blok gegoten en de vorm van het zitvlak overgenomen. Met als titel ‘The Villagers’ (de dorpelingen) wordt verwezen naar de herkomst van de vormen de bewoners zijn als het ware op deze plek vertegenwoordigd door hun stoel, alsof ze deze hebben achtergelaten na een gezellig samenzijn op het plein.


LOCATIE
Diepenheim Grotestraat