KUNST IN HOF VAN TWENTE

De Gemeente Hof van Twente bezit een uitgebreide en waardevolle kunstcollectie, grotendeels verkregen door aankopen, opdrachten in het kader van de BKR-regeling, schenkingen of door toepassing van de percentageregeling voor kunst bij gemeentelijke gebouwen. Deze site is een database met alle kunstwerken van de gemeente Hof van Twente. De Stichting Beeldende Kunst Hof van Twente adviseert de gemeente over het in stand houden van kunstwerken in de openbare ruimte, de uitbreiding van de kunstcollectie en het ondersteunen van initiatieven op het gebied van beeldende kunst binnen de gemeente.
TITEL
Eerbetoon Bert Haanstra
JAAR
1999
KUNSTENAAR
Nicolas Dings

MATERIAAL
Terrazzo en brons
AFMETING
--

BESCHRIJVING
Het kunstwerk is verworven in 1999. Het verwerkte materiaal bestaat uit terrazzo en brons. Het kunstwerk is een eerbetoon aan de cineast Bert Haanstra naar aanleiding van zijn film ALLEMAN en stelt een stilleven tafel voor waarop attributen staan waarmee Bert Haanstra graag werkte, o.a. een lens en een camera die zijn vertaald in objecten. Het is s avonds verlicht en ook staan er twee maskers die verwijzen naar het theater omdat Bert Haanstra in de film het leven als theater filmde. Het stilleven refereert aan de 17e eeuw omdat het licht van deze eeuw een inspiratiebron voor hem was. ook is een tekst uit de film op de tafel gegraveerd: film is kijken naar mensen die kijken. Bert Haanstra is niet in Goor geboren, maar er wel opgegroeid. De kunstenaar is Nicolas Dings uit Amsterdam.


LOCATIE
Goor Diepenheimseweg