KUNST IN HOF VAN TWENTE

De Gemeente Hof van Twente bezit een uitgebreide en waardevolle kunstcollectie, grotendeels verkregen door aankopen, opdrachten in het kader van de BKR-regeling, schenkingen of door toepassing van de percentageregeling voor kunst bij gemeentelijke gebouwen. Deze site is een database met alle kunstwerken van de gemeente Hof van Twente. De Stichting Beeldende Kunst Hof van Twente adviseert de gemeente over het in stand houden van kunstwerken in de openbare ruimte, de uitbreiding van de kunstcollectie en het ondersteunen van initiatieven op het gebied van beeldende kunst binnen de gemeente.
TITEL
Stroming
JAAR
1991
KUNSTENAAR
Carina Canton

MATERIAAL
Dit kunstwerk is verworven uit de Sokkelroute water en moeras van 1991. Bij de verhuizing van het kunstwerk van de vijver Kevelhammerhoek naar de Dr. Schaepmanstraat is het kunstwerk uit de takel gevallen omdat het topzwaar was vanwege het blok van giethars. Het is door de kunstenaar hersteld maar daardoor is het wel kleiner geworden. Het kunstwerk is door de bewoners geadopteerd. Na de herstucturering van het Gijmink is het kunstwerk teruggeplaatst in het plantsoen aan de Lindelaan.

AFMETING
--

BESCHRIJVING
Beukenhout, graniet en giethars

LOCATIE
Goor, Lindelaan