KUNST IN HOF VAN TWENTE

De Gemeente Hof van Twente bezit een uitgebreide en waardevolle kunstcollectie, grotendeels verkregen door aankopen, opdrachten in het kader van de BKR-regeling, schenkingen of door toepassing van de percentageregeling voor kunst bij gemeentelijke gebouwen. Deze site is een database met alle kunstwerken van de gemeente Hof van Twente. De Stichting Beeldende Kunst Hof van Twente adviseert de gemeente over het in stand houden van kunstwerken in de openbare ruimte, de uitbreiding van de kunstcollectie en het ondersteunen van initiatieven op het gebied van beeldende kunst binnen de gemeente.
TITEL
Zonder titel
JAAR
1989
KUNSTENAAR
Bert Meinen

MATERIAAL
Roestvast staal, enkele delen geschilderd
AFMETING
--

BESCHRIJVING
Het kunstwerk is verworven in 1989. Het materiaal dat in het kunstwerk is verwerkt is roestvast staal waarvan enkele delen zijn geschilderd. Het kunstwerk is mede tot stand gekomen door een geldelijke schenking van het bedrijf ETERNIT vanwege haar 50-jarig jubileum. Het kunstwerk stond vroeger op de plek in het centrum van Goor waar nu het kunstwerk De Klok staat. Bij de herinrichting van het centrum vond men echter dat het verplaatst moest worden. Na lang zoeken en in overleg met de kunstenaar, gemeentewerken en de stichting Beeldende Kunst Goor is het kunstwerk op deze locatie herplaatst. De kunstenaar is Bert Meinen uit Delden.


LOCATIE
Goor , Deldensestraat