KUNST IN HOF VAN TWENTE

De Gemeente Hof van Twente bezit een uitgebreide en waardevolle kunstcollectie, grotendeels verkregen door aankopen, opdrachten in het kader van de BKR-regeling, schenkingen of door toepassing van de percentageregeling voor kunst bij gemeentelijke gebouwen. Deze site is een database met alle kunstwerken van de gemeente Hof van Twente. De Stichting Beeldende Kunst Hof van Twente adviseert de gemeente over het in stand houden van kunstwerken in de openbare ruimte, de uitbreiding van de kunstcollectie en het ondersteunen van initiatieven op het gebied van beeldende kunst binnen de gemeente.
TITEL
Kleuters
JAAR
1955
KUNSTENAAR
J.J. Brugman-de Vries

MATERIAAL
Brons
AFMETING
--

BESCHRIJVING
Deze kunstwerken zijn al sinds de vijftiger jaren in het bezit van de gemeente Hof van Twente. Het gebruikte materiaal voor de beelden is brons. De kunstenaar is mevrouw Brugman- de Vries uit Almelo. De kleuters hebben eerst gestaan bij de oude kleuterschool in de Rozenstraat (thans kantoor woningcorporatie Viverion). Bij de verbouwing in 2008 zijn de beeldjes eerst verplaatst naar de Herman Heijermansstraat (naast de voormalige kleuterschool aan de Sprakelstraat. In 205 zijn de beelden geplaats in de tuin van kindcentrum De Triangel op de hoed van de Rozenstraat en de Anjerstraat.


LOCATIE
Goor, Rozenstraat 1a (tuin KDC Triangel)