KUNST IN HOF VAN TWENTE

De Gemeente Hof van Twente bezit een uitgebreide en waardevolle kunstcollectie, grotendeels verkregen door aankopen, opdrachten in het kader van de BKR-regeling, schenkingen of door toepassing van de percentageregeling voor kunst bij gemeentelijke gebouwen. Deze site is een database met alle kunstwerken van de gemeente Hof van Twente. De Stichting Beeldende Kunst Hof van Twente adviseert de gemeente over het in stand houden van kunstwerken in de openbare ruimte, de uitbreiding van de kunstcollectie en het ondersteunen van initiatieven op het gebied van beeldende kunst binnen de gemeente.
TITEL
Bank met vierkant als basis
JAAR
2001
KUNSTENAAR
Marus van der Made

MATERIAAL
Bank, met vierkant als basis, metaal
AFMETING
--

BESCHRIJVING
Bank met een vierkant als basis, staal 2,25 x 2,25 m. De elementair geometrische vormen driehoek, cirkel en vierkant zijn de beeldmiddelen van Marus van der Made. Door ingrepen als vouwen, uitbuigen, kantelen en spiegelen weet hij zijn beelden en opdrachten een soms speelse, soms strenge, soms open, soms gesloten, maar altijd logische en controleerbare vorm te geven. Zijn concreet en constructief uitgangspunt heeft ook voor het gebruik van de kleur consequenties: alleen de primaire kleuren en de nonkleuren zwart en wit worden toegelaten. De bank in Markelo ziet er bij alle logica toch gedurfd en verrassend uit. Een blauw gekanteld vierkant steekt met één hoekpunt in het plaveisel. Een rode zitplank is zwevend opgehangen tussen de twee opgaande zijden. Het geheel oogt licht en luchtig als een schommel, maar heeft tegelijkertijd de degelijkheid van het vierkant, dat staat voor orde, maat en constructie. Van der Made koos opzettelijk voor de plek tegenover de molen. De tegenstelling in kleur, vorm en constructie is de tegenstelling tussen oud en nieuw en dit contrast geeft de bank uitdrukkelijk zijn plaats in het hedendaagse Markelo.


LOCATIE
Markelo, Stationsstraat tegenover de molen