KUNST IN HOF VAN TWENTE

De Gemeente Hof van Twente bezit een uitgebreide en waardevolle kunstcollectie, grotendeels verkregen door aankopen, opdrachten in het kader van de BKR-regeling, schenkingen of door toepassing van de percentageregeling voor kunst bij gemeentelijke gebouwen. Deze site is een database met alle kunstwerken van de gemeente Hof van Twente. De Stichting Beeldende Kunst Hof van Twente adviseert de gemeente over het in stand houden van kunstwerken in de openbare ruimte, de uitbreiding van de kunstcollectie en het ondersteunen van initiatieven op het gebied van beeldende kunst binnen de gemeente.
TITEL
Wachten
JAAR
1994
KUNSTENAAR
Bertus Halfwerk

MATERIAAL
Bank, gegalvaniseerd ijzeren frame, wanden gewolmaniseerd hout
AFMETING
--

BESCHRIJVING
Toen Bertus Halfwerk zich beraadde over een bank bij Bill s Bar, een plaats waar in de weekenden honderden jongeren komen, realiseerde hij zich dat het zitten op een bank op die plaats altijd een element van wachten in zich draagt. Wachten op vervoer bijvoorbeeld, op een vriend. De lange bank, een eenvoudig horizontaal gegeven, kreeg een verticale component in de vorm van een rechte houten toren. Een halfronde leuning verbindt beide vormen. De bank, die zich uitstekend leent tot zitten en wachten, verhevigt tegelijkertijd de sensatie van dat zitten en wachten. De gebondenheid en de spanning, die deel uitmaken van elk zitten en wachten, zijn gevisualiseerd in de toren, die tevens kerker is, en in het dreigend valblok daarboven.


LOCATIE
Markelo, Taets van Amerongenplein