KUNST IN HOF VAN TWENTE

De Gemeente Hof van Twente bezit een uitgebreide en waardevolle kunstcollectie, grotendeels verkregen door aankopen, opdrachten in het kader van de BKR-regeling, schenkingen of door toepassing van de percentageregeling voor kunst bij gemeentelijke gebouwen. Deze site is een database met alle kunstwerken van de gemeente Hof van Twente. De Stichting Beeldende Kunst Hof van Twente adviseert de gemeente over het in stand houden van kunstwerken in de openbare ruimte, de uitbreiding van de kunstcollectie en het ondersteunen van initiatieven op het gebied van beeldende kunst binnen de gemeente.
TITEL
Object/Ruimtelijke Tekening
JAAR
1994
KUNSTENAAR
Bert Meinen

MATERIAAL
Bank, object, ruimtelijke tekening, gevouwen staalplaten, twee hardhouten sprieten
AFMETING
--

BESCHRIJVING
De beelden die Bert Meinen de laatste jaren maakte, laten zich kenschetsen als ruimtelijke tekeningen. Meerdere hardhouten delen, vaak blauw gekleurd, vormen een arcering in de ruimte, zowel binnen als buiten. Zij zijn vaak bevestigd op stalen grondplaten, waarvan een hoek of lip is omgevouwen teneinde een constructiepunt voor verticale elementen te bieden. Geconfronteerd met de uitdaging van het Bankenproject, gaf Meinen de bescheiden grondplaat een prominentere rol dan voorheen. Door middel van vouwen wordt de grondplaat gevormd tot zitelement, een in aanleg nog steeds horizontaal gegeven. De exacte plaats en richting van de vouwen (die in het productieproces overigens vervangen moesten worden door gelaste naden) werd be´nvloed door de factoren als zithoogte en locatie. Twee hardhouten delen prikken de vorm in de aarde en vormen de verticale component van het ontwerp. Zij werken tevens als signatuur: twee felle blauwe krassen in de ruimte.


LOCATIE
Markelo, bij De Zwaluw