Terug

TITEL Zonder Titel

JAAR 1989

KUNSTENAAR Gerrit Velthuis

LOCATIE Markelo, naast cultureel centrum Het Beaufort

MATERIAAL Bank, terrazzo, tweekleurig

AFMETING --

BESCHRIJVING

De opdracht aan een beeldend kunstenaar om een zitbank te ontwerpen cre�ert natuurlijk een spanningsveld. In dit spanningsveld diende elke deelnemer zijn positie te bepalen. Gerrit Velthuis is door zijn opleiding en ervaring gewend een strenge scheiding te maken tussen functioneel en vrij beeldend werken. Zijn aanvankelijk uitgangspunt was dan ook een object te maken, waarom men desnoods ook wel mocht zitten. Het vrij beeldend werk waarmee hij al geruime tijd bezig is, en dat o.a. te zien was in Diepenheims Galerij 1881 en in het Rijksmuseum Twenthe (De zondvloed), leverde hem bepaalde vormen, een wandeling door Markelo eveneens. De scheefgezakte huisjes van de bank. Huizen en water, het golvend zitgedeelte van de bank, zijn afkomstig uit Velthuis eerdere werk. Toch deed ook het algemeen aanvaarde beeld van een bank zich gelden. De strenge symmetrie van het geheel in terrazzo uitgevoerde bankje ontleend aan het beeld van de doorsnee zitbank. Een symmetrie overigens, die uitstekend aansluit bij de classicistische vormen van het oude gemeentehuis.