KUNST IN HOF VAN TWENTE

De Gemeente Hof van Twente bezit een uitgebreide en waardevolle kunstcollectie, grotendeels verkregen door aankopen, opdrachten in het kader van de BKR-regeling, schenkingen of door toepassing van de percentageregeling voor kunst bij gemeentelijke gebouwen. Deze site is een database met alle kunstwerken van de gemeente Hof van Twente. De Stichting Beeldende Kunst Hof van Twente adviseert de gemeente over het in stand houden van kunstwerken in de openbare ruimte, de uitbreiding van de kunstcollectie en het ondersteunen van initiatieven op het gebied van beeldende kunst binnen de gemeente.
TITEL
Zonder Titel
JAAR
1994
KUNSTENAAR
Gerrit Velthuis

MATERIAAL
Bank, terrazzowerk, tweekleurig
AFMETING
--

BESCHRIJVING
De opdracht aan een beeldend kunstenaar om een zitbank te ontwerpen creŽert natuurlijk een spanningsveld. In dit spanningsveld diende elke deelnemer zijn positie te bepalen. Gerrit Velthuis is door zijn opleiding en ervaring gewend een strenge scheiding te maken tussen functioneel en vrij beeldend werken. Zijn aanvankelijk uitgangspunt was dan ook een object te maken, waarom men desnoods ook wel mocht zitten. Het vrij beeldend werk waarmee hij al geruime tijd bezig is, en dat o.a. te zien was in Diepenheims Galerij 1881 en in het Rijksmuseum Twenthe (De zondvloed), leverde hem bepaalde vormen, een wandeling door Markelo eveneens. De scheefgezakte huisjes van de bank. Huizen en water, het golvend zitgedeelte van de bank, zijn afkomstig uit Velthuis eerdere werk. Toch deed ook het algemeen aanvaarde beeld van een bank zich gelden. De strenge symmetrie van het geheel in terrazzo uitgevoerde bankje ontleend aan het beeld van de doorsnee zitbank. Een symmetrie overigens, die uitstekend aansluit bij de classicistische vormen van het oude gemeentehuis.


LOCATIE
Markelo, naast cultureel centrum Het Beaufort