KUNST IN HOF VAN TWENTE

De Gemeente Hof van Twente bezit een uitgebreide en waardevolle kunstcollectie, grotendeels verkregen door aankopen, opdrachten in het kader van de BKR-regeling, schenkingen of door toepassing van de percentageregeling voor kunst bij gemeentelijke gebouwen. Deze site is een database met alle kunstwerken van de gemeente Hof van Twente. De Stichting Beeldende Kunst Hof van Twente adviseert de gemeente over het in stand houden van kunstwerken in de openbare ruimte, de uitbreiding van de kunstcollectie en het ondersteunen van initiatieven op het gebied van beeldende kunst binnen de gemeente.
TITEL
Dr. Gewin
JAAR
Onbekend
KUNSTENAAR
Han Hodes

MATERIAAL
Brons
AFMETING
--

BESCHRIJVING
Op zaterdag 22 juni 2013 is op de hoek van de Doctor Gewinstraat en de Stationsweg te Delden de nieuwe buste van de voormalige Deldense huisarts Jan Willen Anton Gewin onthuld. Met de onthulling wordt een periode van anderhalf jaar afgesloten waarin de inwoners van Delden tegen een lege sokkel hebben aangekeken. Het oorspronkelijke beeld van kunstenaar Titus Leeser, dat jarenlang de sokkel sierde, werd in september 2011 ontvreemd. Toen duidelijk werd dat de gestolen buste niet meer teruggevonden zou worden heeft de Stichting Beeldende Kunst Hof van Twente de gemeente geadviseerd om een vervangende beeltenis te laten maken. Na een zorgvuldige selectieprocedure viel de keuze op Deldense kunstenaar Han Hodes. In maart 2013 is Han Hodes begonnen met het maken van dit beeld. Hij heeft zich bij het maken van de nieuwe bronzen buste laten inspireren door fotos van dr. Gewin. In het beeld is een stalen stang aangebracht die in de sokkel wordt verwerkt. Op deze manier hoopt de Stichting Beeldende Kunst Hof van Twente een nieuwe diefstal te voorkomen.


LOCATIE
Delden, Dr. Gewinstraat/Van Nispenweg