KUNST IN HOF VAN TWENTE

De Gemeente Hof van Twente bezit een uitgebreide en waardevolle kunstcollectie, grotendeels verkregen door aankopen, opdrachten in het kader van de BKR-regeling, schenkingen of door toepassing van de percentageregeling voor kunst bij gemeentelijke gebouwen. Deze site is een database met alle kunstwerken van de gemeente Hof van Twente. De Stichting Beeldende Kunst Hof van Twente adviseert de gemeente over het in stand houden van kunstwerken in de openbare ruimte, de uitbreiding van de kunstcollectie en het ondersteunen van initiatieven op het gebied van beeldende kunst binnen de gemeente.
TITEL
Tussen begraafplaats en museale ruimte
JAAR
1995
KUNSTENAAR
Joseph Semah

MATERIAAL
Brons
AFMETING
--

BESCHRIJVING
Het beeld van de kunstenaar Joseph Semah is opgebouwd uit tien in elkaar grijpende bronzen ramshoorns, die spiraalsgewijs rondom een boom zijn aangebracht. De ramshoorn of sjofar speelt een belangrijke rol in de Joodse eredienst en wordt onder meer geblazen op Grote Verzoendag en bij naderend gevaar. Het magische getal tien of ‘minjan’ verwijst eveneens naar de Joodse eredienst. De hoorns zijn als een soort slang om de boom aangebracht, verwijzend naar de slang van goed en kwaad uit het Christendom. Daarmee legt de kunstenaar in het beeld een verband tussen Jodendom en Christendom. De kunstenaar komt oorspronkelijk uit Irak, maar groeide op in Israël nadat de (Babylonische) joden in 1950 uit zijn vaderland werden verdreven. In de kunst van Joseph Semah klinken de Joodse symboliek en typografie, en zijn persoonlijke historie op geheel eigen wijze door. Joseph Semah woont en werkt reed lange tijd in Nederland.


LOCATIE
Diepenheim, tuin kunstvereniging Grotestraat